TÜRKÇE

Değiş ki Dünyan değişsin!!!

Hayatımız seçimlerimizle şekilleniyor.

Nedir “Bilinçli Bağlantılı Nefes”?

Bilinçli bağlantılı nefes; sürekli ve dairesel bir nefes alış ve verişin olduğu, farkındalığın tamamen İçimize ve özenle seçilmiş niyetimize verildiği Ve bizi şimdiki anın farkındalığına getiren en güçlü nefes tekniği. dönüştürücü özelliği olan ve değişimin kendiliğinden ve çok kolay olmasını sağlayan bir nefes tekniği.
En güçlü nefes tekniği diyor oluşumuzun sebebi; sürekli ve bağlantılı oluşu sebebiyle yarattığı yüksek titreşim nedeniyle manyetik alanımız da yarattığımız enerjiler güçlü ve dinamik bir elektromanyetik alan yaratıyor. Titreşim ve Çekim yasası gibi Evrensel bütün yasalar geçerli bu proseste.
Fiziksel, duygusal, mental/zihinsel ve spiritüel iyileşmenin ANda ve mucizevi bir şekilde gerçekleşmesi bu yüzden.

Nefes demek yenilik demek, nefes demek değisim demek.

Yaşamın kendisi demek olan her nefesle, içime pozitif olanı yani yaşamı çekiyorum. öyle değil mi?

Ben nefes aldığım sürece yaşıyorum. Doğdugum anda aldığım ilk nefesle ölmeden önceki son nefes arası yaşamlarımız, dogru mu?

Bizler bu yaşamda kim olduğumuzu tecrübe edebilmemiz ve ruhsal doğamızı ifade edebilmemiz için bedenliyiz ve bu bedenin yaşamasını sağlayan en önemli araç nefes. Herkes nefes alıyor evet ama çarpıtılmış ve limitlenmiş bir şekilde bu yüzden nefes çalışmalarındaki ilk amaç çarpık, kısıtlı ve kapalı nefes alma alışkanlıklarının değiştirilmesidir.

Freudun egonun gelişmeye başladığı dediği 2 -3 yaşlarından itibaren bizler nefesimizi doğalından çıkarıp çarpıtmaya ve bir alışkanlığa dönüştürmeye başlıyoruz farkında bile olmadan.
Ve bu çarpıtmayı iki türlü yapıyoruz nefesimiz iterek veya tutarak. Peki bu itme ya da tutma işlemini nasıl yapıyoruz; korktuğumuzda, Endişelendiğimizde ve kaygılandığımızda.
Korktuğumuz Endişelendimz veya kaygılandığımız bu zamanlarda bizler farkında olmadan nefesimizi tutuyoruz ve nefesi her tutulduğumuzda yaratılan negatif enerjileri bedenin elektriğin geçtiği noktalar Üzerinde kilitliyoruz. Bedende elektrik var diyorum çünkü bilim EEG ve EKG ile bedendeki bu elektriğin Varlığını ispatlamış durumda.
Ve ben nefesi her tuttuğumda, durdurduğumda nefes alışkanlığım bozuluyor ve bu bozulma bedenine yeteri kadar oksijen alımını engelliyor. Bedene oksijen alımı kısıtlandığında benim nefesimi tutmaya neden olan o andaki duygu da bedende hapsediliyor.
Şimdi sağlıklı bir yetişkinin dakikada aldığı nefesi sayısı 12:20 Yani toplamda 24 saatlik bir gün içerisinde yaklaşık 22.000 kez nefes alıyor ve veriyoruz. Çocuklarda bu ortalama 16:22
Olarak hesaplanmış. Çocuklarda dakikada alınan bu nefes sayısını ortalama bir rakam alır ve 24 saatlik bir gün dilimi ile çarparsan bir çocuk yaklaşık günde 29-30.000 kez nefes alıyor diyebiliriz.
Peki bunun anlamı ne? Bunun anlamı; bir gün içerisinde yaklaşık 29.000 kez nefes alan ve veren bir çocuğun gün içerisinde mesela 100 kez nefesini tuttuğunu düşünürsek yaratılan çarpıklığın ve bu çarpıklık sonuçu kısıtlı oksijen alınımın ve bu kısıtlı oksijen alımının farkında olmadan nasıl alışkanlığa dönüştüğünün resmini net bir şekilde ortaya koymuş oluruz.

Nefes alış kısıtlı ve eksik olduğunda oksijen alımı yetersiz oluyor ve hücresel seviyede değişiklikler, dolayısıyla hastalıklar başlıyor. Bu yüzden Nefes çalışmalarındaki ana amaç Kısıtlı bir alışkanlığa dönüştürülmüş nefesi tekrar doğalına dönüştürecek teknikleri uygulayarak Nefesteki limitleri kaldırmak nefesin yolunu tekrar açmak ve böylece alınan oksijen Kapasitesi arttırılarak kandaki oksijen oranını artırmak. Bedende oksijen kan aracılığıyla bütün hücreleri taşımıyor ve kandaki oksijen oranının yükseltilmesi ile hücrelere taşınan oksijen oranı artırıldı için hücre yenilenmesi hızlanıyor bağışıklık sistemi güçleniyor ve bedenin enerji seviyesi artıyor ve kendiliğinden fiziksel bir iyileşme başlıyor bilinçli bağlantili nefes teknigi sayesinde.
Bu yüzden bizler nedensiz yere yorgun ve takatsiz hissederken daha ilk nefes çalışmasından itibaren daha canlı oluyoruz ve her şeyi yapmaya yetecek enerjimiz oluyor. Daha dinamik oluyoruz ve beden güçleniyor. Biliyorsunuz ki 40’ın üzerinde ki anaerobik hastalıkların tek nedeni oksijensizlik. hücrede yeteri kadar oksijen olmadığında o hücre ölüyor ve o hücreye tekrar oksijen gittiğinde o hücre yeniden yaşam buluyor, bu yüzden kanser, romatizmal hastalıklar, Panik atak ve astım gibi oksijen yetersizliğinden kaynaklanan 40’ın üzerindeki bu hastalıklarda iyileşme gerçekleşiyor çünkü bedenin kendini iyileştirme kapasitesi var ve ona bu iyileşme gücünü veren tek şey de nefes.

Nefes aslında elle tutulan gözle görülen bir şey degil. Yani nefes derken bizler aslında manyetik bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla nefesin açılması demek bütün manyetik alanının açılması demek. Ve bir kişinin nefesi tamamen açıldıgında sadece burun ya da ağızdan değil bütün sisteminle nefes alıyorsun. Nefes tamamen açıldığında nefes, burun, ağız, ğırtlak hatta benim derimden bile giriyor bu bedene. Ve açık nefesle gitmeye çalıştığımız yer bu nokta.

Evet bizler seanslarda ağız nefesini kullanıyoruz ve bunu dört sebepten dolayı yapıyoruz;

1-Manyetik alanımızı daha hızlı genişletmek için

2– Ağız nefesiyle daha derin nefes alıyorsun, ve bu derin nefes alış bana nefesin senin sisteminde nereye gidip nereye gitmedigini gösteriyor, ve ben nefesin bu rehberliğinde çalışıyorum senle.

3– Ağız nefesi alt çakraları, burun nefesi üst çakraları açar. Ve bizler seminer boyunca ağız nefesini, sadece seminerin son günü burun nefesini kullanıyor olacağız.

4-Ağızdan alınan bu derin nefesler sayesınde seansta daha çabuk ilerliyoruz.

Ve sadece seanslarda ağız nefesi kullanıyoruz. Sürekli nefes nerede var nerede yokun gözlemini yaparak çalışıyoruz. Aynı anda elle nefese müdahale ederek kişinin nefesindeki limitlerle de çalışarak hayatındaki limitleri aşmasını sağlıyoruz. çünkü, bir kere nefes açıldıgında benim tüm manyetik alanımda açıldığı için, bir kere hayat kolaylaşıyor, çabalaman gerekmiyor, her şey kendiliginden oluyor, dışardan yaşamında zorluklar, problemler var gibi görünsede insanlar şaşırıyor nasıl bu kadar kolay üstesinden gelebiliyorsun bu zorlukların diye.

çünkü yaşamında var gibi görünen tüm zorluklar aslında senin nefesindeki ve zihnindeki problemlerin bu yaşamına yansıması. Ve nefesindeki ve zihindeki limitlerden özgürleşmedikçe bu limitlerin yaşama yansımaları bize her anlamda maddi manevi daha düşük ihtimalleri getiriyor.

Nefes aynen kalbin çalışması gibi kendiliginden olmalı. Nefesimiz açıldığında tekrar o bebek halimizdeki gibi tamamen açıldığında böyle derin nefesler için çabalamam gerekmiyor,  çünkü nefesi açık biri tüm sistemiyle nefes alıyor.

Nefesi en çok tıkalı olanlar yaşama rezistansı en çok olanlar. Yani bakın bi kendinize eger sürekli aman başıma bu gelmesin, şu olmasın, bunu istemiyorum diye sürekli bir rezistans içindeyseniz bilin ki nefesinizde zihninizde o kadar tıkalı. çünkü nefesin açıklığı senin dinginliğinin, yaşamla birlikte akmanın, olanı olduğu gibi Kabul etmenin, savunma yerine teslimiyetin kaynagı. çünkü bizlerin yaşama gösterdigi tepki ile nefese gösterdigimiz tepki aynı. Bizler için hedef nefesi açmak, nefes kapasiteni %100 çıkarmak, yaşamın sana akmasını, ve senin yaşamla birlikte akmanı saglamak.

Dolayısıyla Nefesteki problemler yani tepki, ve bu tepki nefesindeki = problem gittiginde bitiyor. Ve se en derin seviyede bir açık nefesle müthiş bir teslimiyet içinde, Yaşam enerjisine, yaşamın akışına, yani yaşam ne getiriyorsa ona teslimsin.

Sadece diyafram nefeside, sadece gögüs nefeside dogal bilinçli ve bağlantılı nefes degil. Bilinçli, bağlantılı Dogal nefes karında başlayıp gögüse çıkan nefestir ve karna bastırıldığında Karın yumuşaktır. çünkü karındaki her sertlik aslında yaşama gösterdigim rezistanslardır.

Yasal Uyarı:

Uygulanan Nefes teknikleri ve diğer teknikler bir tedavi yöntemi değildir. Bununla birlikte yıllardır bir çok fiziksel, duygusal ve Mental rahatsızlıkta etkili olduğu gözlemlenmiştir. Modern tıp’ın yanında tamamlayıcı bir unsur olarak denemeniz önerilir.

Nefes seansı sırasında mevcut rahatsızlıkların ve ağrılarım şiddeti yükselebilir, baş dönmesi, uyuşukluk ve kramplar hissedilebilir, duygu değişimi ile karşılaşabilirsiniz. Uygulanan nefes ve diğer tekniklerle birlikte tüm bunların yüzeye çıkmasını, bunların iyileşme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriniz. Bu tür durumlarda süreci güvenle tamamlamanız için nefes Koçlarımız size rehberlik edecek gerekli bilgi ve donanıma sahiptir. Bahsedilen iyileşme süreci gereği sorumluluğu kendiniz üstlenerek seansı bitirmeniz önemli ve gereklidir.
Katılımcılar yukarıdaki hizmet sözleşmesi hakkında bilgilendirilerek ve Nefes teknikleri ve uygulanan diğer tekniklerindeki sorumluluklarını üstlenerek katılmayı kabul ederler.

dual spiral