iNNER SPEAK Session

INNERSPEAKTM QUANTUM BREAKTHROUGH COACHING LEVEL ONE:

Today’s Tool For Clearing, Releasing and Healing Karmic and Ancestral Blocks

InnerSpeakTM is a tool for clearing karmic and ancestral blocks, releasing limiting beliefs that hold one back in any area of their life, and healing these karmic and ancestral blocks. It was received in through channel in 2002 from the family of ArchAngel Michael as a gift for humanity to assist in moving into the 5th dimension of reality and beyond. Jean Adrienne is the developer of this process, and she consider herself to be a messenger.
By deciding to take this course, you are not only taking responsibility for your own personal growth but also Certainly will be able to do clearings on yourself with the tools you will be given during the training which also enable you to assist and do good clearings on others as well.

What if you are ready to understand and let go of past life and ancestral energy blockages that currently holding you back or causing you pain?
What if clearing and healing these karmic and ancestral blocks is the key for get rid of all the things you have ‘worked through’ but they seem to keep popping up?
What If now it is the time for InnerSpeak, for your inner healing.

InnerSpeakTM Quantum Breakthrough Coaching Level One:
Your contribution to yourself and your future is $390
InnerSpeakTM private session $130 (sessions times vary depends on the topic we are working on.)

 

İÇ BENLIKLE KONUŞMA YÖNTEMI 1.AŞAMA GÜÇLENDIRME EĞITIMI

ARZULARIMIZIN ANDA TEZAHÜR ETMESİ İLE BİZİM ARAMIZDA DURAN YEGANE ŞEY KORKUDUR!

Inner Speak, korkunun veya onun bir çeşidinin barındırılmış olduğu yeri bulup onu kaynağında şifalandırarak tek seferde ve sonsuza dek serbest bırakabilmenizi sağlayan bir yöntemdir. Bu yerdeki artık uygun veya geçerli olmayan kaydedilmiş inançlar tespit edilir. Inner Speak İç Benliğin, veya Ruhun, bilinçli zihinle iletişim kurmasına ve geçmişi serbest bırakıp yaşamımızı değiştirmemiz için ne yapılması gerektiğini bilebilmemize olanak sağlayan bir dildir.

Kişisel ve ruhsal gelişimle ilgili okuduklarımızın çoğu, içe dönme ve Yüksek Benliğimizi dinleme teması çevresinde döner. Ancak kaçımız duyduğumuzu anlarız, veya aslında herhangi bir şey duyup duymadığımızdan eminiz?

Inner Speak bu içsel iletişimin, zihnimizin “gürültülü” gevezeliği veya egomuzun müdahalesi olmadan, çok daha kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak üzere geliştirilmiştir. Inner Speak, “iç benliğimiz” (veya ruhumuz, Yüksek Benliğimiz vb.) ile iletişimi sağlamaya yönelik olarak Kutsal Geometri’ye dayalı bir dizi dosya kullanır; ve İç Benliğimizin şifalandırilmasını mümkün kılar –

Kişinin arzu etmediği bir şekilde bir alana “takılı” kalmış olmasına yol açan veya saf potansiyelini gerçekleştirmesini engelleyen etkenlerden özgürlestirir.

Inner Speak bize irademizi Ruh’a devretmeyi ve her gün, tüm gün boyunca teslimiyet halinde yürümeyi öğreterek etkilerden ve onların acılarından özgürleşmeyi öğretir. Hak ettiğimiz ve İlahi Hak olarak bizim olan tüm bolluk, sağlık, mutluluk ve sevgi ile kutsanmış oluruz.

Kısacası, inner Speak bizlere “fani/insani anlarımız” olan dünyevi benliğimizle degil yüksek benliğimiz ile hareket etmeyi ve bu iki benliği ayırt edebilme yetisini öğretir..

InnerSpeakTM İç benlikle konuşma yöntemi 1.Aşama güçlendirme eğitimi: $390

InnerSpeakTM seans: $130 (sessions times vary depends on the topic we are working on.)

dual spiral