iNNER SPEAK Session

INNERSPEAKTM QUANTUM BREAKTHROUGH COACHING LEVEL ONE:

Today’s Tool For Clearing, Releasing and Healing Karmic and Ancestral Blocks

InnerSpeakTM is a tool for clearing karmic and ancestral blocks, releasing limiting beliefs that hold one back in any area of their life, and healing these karmic and ancestral blocks. It was received in through channel in 2002 from the family of ArchAngel Michael as a gift for humanity to assist in moving into the 5th dimension of reality and beyond. Jean Adrienne is the developer of this process, and she consider herself to be a messenger.
By deciding to take this course, you are not only taking responsibility for your own personal growth but also Certainly will be able to do clearings on yourself with the tools you will be given during the training which also enable you to assist and do good clearings on others as well.

What if you are ready to understand and let go of past life and ancestral energy blockages that currently holding you back or causing you pain?
What if clearing and healing these karmic and ancestral blocks is the key for get rid of all the things you have ‘worked through’ but they seem to keep popping up?
What If now it is the time for InnerSpeak, for your inner healing.

InnerSpeakTM Quantum Breakthrough Coaching Level One:
Your contribution to yourself and your future is $390
InnerSpeakTM private session $120 (sessions times vary depends on the topic we are working on.)

İÇ BENLIKLE KONUŞMA YÖNTEMI 1.AŞAMA GÜÇLENDIRME EĞITIMI

Inner-Speak, psikolog, eğitmen ve şifacı Jean Adrienne Miller tarafından sezgisel esinle geliştirilmiş bir yaşam enerjisi arındırma yöntemidir. Inner-Speak arzu etmediğimiz bir şekilde yaşamımızın bir alanında tıkalı kalmış olmamıza yol açan veya yaşamımızda çeşitli sorunlar olarak kendini gösteren ve dolayısıyla öz gücümüze ulaşmamızı engelleyen etkilerin, Yüksek Benliğimizin (veya üst bilincimizin) rehberliğinde, 144 dosyadan oluşan bir dosya protokolü ve spiritüel kinesioloji kullanılarak, kolayca ve huzurlu bir şekilde arındırılmasını sağlar. Yaşamımızı olumsuz etkileyen blokajlar ve sorunlar, genellikle çeşitli yaşam süreçlerindeki yaşanmışlıklara verilen tepkilere ait, iç benliğimiz veya bilinç dışımızdaki eski, uygun olmayan, yanlış programlardır. Bu etkilerin kaynaklandığı yaşam süreçleri, bizim şu anki yaşamımız olabileceği gibi, sıklıkla ruhumuzun geçmiş yaşam süreçleri veya atalarımıza ait başka yaşam süreçleri, hatta bazen de ruh grubumuzun üyelerine ait yaşam süreçleri veya paralel boyutlardaki yaşam süreçlerimiz olabilmektedir. Bazen de yaşamımızdaki olumsuzluklar ve tıkanıklıklar enerji alanımızda eklenti şeklinde var olan parazit enerjilerden, psişik saldırılardan veya ışığa geçiş yapamamış ruhların etkilerinden kaynaklanabilmektedir. Inner-Speak şu anki yaşamımızı olumsuz etkileyen bu etkilerin kaynaklandığı kaynak yaşam sürecinin ve olgunun saptanmasına ve etkinin kaynağında arındırılmasına olanak sağlar; bu yapıldığında etki tüm zamanlar için arındırılmış olur ve etkinin üzerimizdeki döngüsü sonlanarak yaşamımızın bu etkiden özgürleşip şifalanması ve gerçekliğimizin değişmesi sağlanır. Inner-Speak Nerelerde Kullanılabilir?•Yaşamımızın sorunlu olan veya istediğimiz gibi gitmeyen belirli bir alanındaki tıkanıklıklara yönelik,•Yaşamımızda sürekli yinelenen olumsuz yaşam kalıplarına veya istemediğimiz bir kimliği üstlenip yaşamakta olmamız durumlarına yönelik,•Fiziksel, duygusal veya zihinsel rahatsızlıklara yönelik (*),•Yaşam enerjimizin düşük olması, yaşamımızda nedeni belirsiz bir sıkıntı yaşamamız veya yaşam amacımızı kaybetmiş gibi hissetmemiz şeklindeki durumlara yönelik,•Çeşitli korkularımız/fobilerimize yönelik,•Kişilerden veya mekanlardan parazit enerjileri ve eklentileri arındırmaya yönelik.Inner-Speak seansları nasıl gerçekleşir?Inner-Speak seansları Yüksek Benliğimize teslimiyet halinde gerçekleşen spiritüel seanslardır. Seansta danışan tamamen bilinç boyutundadır ve kolaylaştırıcı danışanın Yüksek Benliğinden önce üzerinde çalışılan etkiye yönelik gerekli bilgileri alır, bunlar danışanın deneyimlemekte olduğu durumla ilgili çeşitli bilgiler ve etkinin kaynaklandığı yaşam süreci, oradaki yaşanmışlık ve ruhun buna verdiği tepkiyle ilgili bilgilerdir; sonrasında çeşitli arınma işlemlerine geçilir. Tüm seans dosya protokolünün yapısının akışına uygun olarak, Yüksek Benliğin rehberliği ile uygulanır. Bir seans genellikle 1-1,5 saat arası sürer, ancak bu süre danışanın kaldırabileceği arınma düzeyine göre değişebilir. Inner-Speak seanslarında niyet her zaman üzerinde çalışılan konuya dair mümkün olan tüm arınmanın bir seansta gerçekleşmesi olmakla birlikte, bazen ayni konu üzerinde 2. veya bazen 3. bir seans gerekli olabilir. Devam seansının gerekli olup olmadığı seansın sonunda belli olur ve devam seansı ilk seansın işleme süresi bittikten sonra yapılır.

Inner-Speak seansları hem bizim uygulamamız hem de bize uygulanması çok kolay, pratik ve zevkli, iç görümüzü ve bilinç düzeyimizi oldukça yükselten seanslardır. Inner-Speak seanslarında, çok ender durumlar haricinde, mutlaka bir enerji değişimi ve çözülüm gerçekleşir ve Inner-Speak seanslarından gelen şifa oldukça etkili bir şifadır. Bununla birlikte Inner-Speak yönteminin en önemli özelliklerinden biri çok yumuşak bir arınma yöntemi olması ve bu şifayı bir şifa krizine yani olumsuz bir arınma sürecine yol açmadan sağlamasıdır. Inner-Speak seansları bire bir yapılabileceği gibi, ayni derecede etkili olacak şekilde uzaktan da yapılabilir. Inner-Speak seansları neleri içerebilir? Inner-Speak içerisinde, seans sırasında Yüksek Benliğimiz tarafından gerekli görüldüğü üzere kullanılabilen, çeşitli güçlü araçlar ve kavramlarvardır, bunlar şunlardır(Not: bu araç ve kavramların bazıları 1. aşamadeğil 2. aşamaiçerisindeolan araç ve kavramlardır):·Yağlarla, taşlarla, çiçek esanslarıyla ve bunların frekanslarıyla; meleklerle, rune’larla, hayvan totemleriyle çalışmak,·Enerji alanındaki hasarların ve hasarlı/ağır hasarlı çakraların saptanması ve şifalandırılması,·Enerji meridyenlerindeki Ki blokajlarını arındırmaya yönelik akupunktur (akupresür) uygulamaları,·Frekansımızı yükseltici çok çeşitli titreşimsel rezonansların uygulanması,·Bedenimizin ruhu olan Beden Devamızla ve bize özel yardımcı ruhlarımız olanTakımımızla çalışmak,·Bedenlenmeye iniş anındaki yaşam planı değişikliklerini ve ruhsal sözleşmeleri arındırmak,·Yin/yang enerjilerindeki dengesizlikler, bizi beslemesi gereken noksan öğeler, var olabilen bir ters dönme durumu ve bu yaşam için yaşam anlamımızın ne olduğu gibi bilgilerin saptanması,·Arkon enerjilerinin arındırılması,·Yaşlanmaya ve ölüme neden olan J. Mühürleri enerjilerinin arındırılması,·Organ/Salgı Bezlerindeki enerjetik yaraların görülmesi ve şifalandırılması,·DNA etkinleştirmeleri (aktivasyonları),•Elmas Işık Kodları Etkinleştirmesi.Inner-Speak eğitimi nasıldır ve Inner-Speak eğitimini kimler alabilir?Inner-Speak eğitimi 2 aşamalıdır. İlk aşaması Inner-Speak Güçlendirme (Empowerment) dir. Inner-Speak Güçlendirme, Inner-Speak eğitiminin 2. ve son aşaması olan Inner-Speak Uygulayıcı/Öğretici (Practitioner/Teacher) eğitimi için ön gerekliliktir. Inner-Speak 1. Aşama Güçlendirme eğitimi şunları içerir: •Inner-Speak ve gücümüzü uyandırmaya yönelik bilgiler,•Epifiz ve hipofiz bezlerinin etkinleştirilmesi,•Inner-Speak protokolü –temel kinesioloji,•Inner-Speak dosyaları, Inner-Speak Güçlendirme el kitabı,•Bir seansın nasıl gerçekleştirileceği.

Inner-Speak eğitimi almak için herhangi bir şart yoktur, şifacılık alanında çalışan veya çalışmayan dileyen herkes bu uygulaması kolay ve basit olan arınma yönteminin eğitimini alabilir. Inner-Speak Güçlendirme eğitiminden sonra kendiniz, aileniz, arkadaşlarınız ve başkaları için arındırıcı ve şifalandırıcı Inner-Speak seansları yapabilir hale gelirsiniz. Inner-Speak eğitimi, her şeyden önce, içsel gücünüzü elinize almak ve yaşam misyonunuzun yolunda yürümenizi kolaylaştırmak adına kendinize yapabileceğiniz önemli bir yatırımdır.(*) InnerSpeak fiziksel, duygusal ve zihinsel hastalıklarda teşhis ve tedavi yapmaz; ancak bu olguyu yaratan enerji dengesizlikleri ve tıkanıklıklarının ortadan kalkmasına bütünsel olarak yardımcı olur; zihinsel ve bedensel rahatsızlıklarda bütünsel şifa geleneksel tıp ile desteklenmelidir

InnerSpeakTM İç benlikle konuşma yöntemi 1.Aşama güçlendirme eğitimi: $390

InnerSpeakTM seans: $120 (sessions times vary depends on the topic we are working on.)

Locate a Practitioner/Teacher

dual spiral