iNNER SPEAK Session

ARZULARIMIZIN ANDA TEZAHÜR ETMESİ İLE BİZİM ARAMIZDA DURAN YEGANE ŞEY KORKUDUR!

Inner Speak, korkunun veya onun bir çeşidinin barındırılmış olduğu yeri bulup onu kaynağında şifalandırarak tek seferde ve sonsuza dek serbest bırakabilmenizi sağlayan bir yöntemdir. Bu yerdeki artık uygun veya geçerli olmayan kaydedilmiş inançlar tespit edilir. Inner Speak İç Benliğin, veya Ruhun, bilinçli zihinle iletişim kurmasına ve geçmişi serbest bırakıp yaşamımızı değiştirmemiz için ne yapılması gerektiğini bilebilmemize olanak sağlayan bir dildir.

Kişisel ve ruhsal gelişimle ilgili okuduklarımızın çoğu, içe dönme ve Yüksek Benliğimizi dinleme teması çevresinde döner. Ancak kaçımız duyduğumuzu anlarız, veya aslında herhangi bir şey duyup duymadığımızdan eminiz?

Inner Speak bu içsel iletişimin, zihnimizin “gürültülü” gevezeliği veya egomuzun müdahalesi olmadan, çok daha kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak üzere geliştirilmiştir. Inner Speak, “iç benliğimiz” (veya ruhumuz, Yüksek Benliğimiz vb.) ile iletişimi sağlamaya yönelik olarak Kutsal Geometri’ye dayalı bir dizi dosya kullanır; ve İç Benliğimizin şifalandırilmasını mümkün kılar –

Kişinin arzu etmediği bir şekilde bir alana “takılı” kalmış olmasına yol açan veya saf potansiyelini gerçekleştirmesini engelleyen etkenlerden özgürlestirir.

Inner Speak bize irademizi Ruh’a devretmeyi ve her gün, tüm gün boyunca teslimiyet halinde yürümeyi öğreterek etkilerden ve onların acılarından özgürleşmeyi öğretir. Hak ettiğimiz ve İlahi Hak olarak bizim olan tüm bolluk, sağlık, mutluluk ve sevgi ile kutsanmış oluruz.

Kısacası, inner Speak bizlere “fani/insani anlarımız” olan dünyevi benliğimizle degil yüksek benliğimiz ile hareket etmeyi ve bu iki benliği ayırt edebilme yetisini öğretir..

$190 (sessions times vary depends on the topic we are working on.)

dual spiral